MONTERINGSANVISNING

Läs igenom hela anvisningarna. Om du känner dig osäker, lämna bort arbetet till någon som har kunskapen. Detta är generella anvisningar, följ manual för ditt fordon om det skiljer sig. Har du haft haveri, leta upp felorsaken till haveriet innan du monterar ihop motorn igen. Detta är mycket viktigt för att inte få samma fel igen. Värt att tänka på är att en ny kolv har lättare att skära vid likadant kolvspel som en gammal kolv, detta då 'hotspots' på en gammal kolv redan slitits ner.

Nödvändiga verktyg för mätning är tex bladmått, utvändig micrometer för kolven, hålindikator eller invändig micrometer för cylindern. Ett digitalt skjutmått är oanvändbart, det mäter endast tiondels millimeter korrekt även om displayen visar hundradelar.

Kontrollera att kolven är likadan som din gamla kolv. Kolla i din användarmanual vad för kolvspel som rekommenderas, om du använder eftermarknadskolv följ då kolvtillverkarens anvisningar. Kontrollera kolv- cylinderspel med bladmått mellan kolv och cylinder. Välj rätt storlek på bladmåttet för det spel du ska ha och släpp kolven (utan kolvringar) genom cylindern. Om du försiktigt får trycka med ett finger eller kolven sakta glider igenom själv har du korrekt spel. Om du får trycka hårt eller om kolven stoppar har du för litet spel, vilket med stor säkerhet kommer resultera i förstörd kolv och cylinder. Typiskt värde på 45-65mm borrning är 4-5 hundradelar, på större borrning 5-8 hundradelar. Luftkylda cylindrar ofta en eller två hundradelar större. En modern fyrtakts radfyra 3-5 hundradelar.

Lägg sedan i kolvringen (vid flera ringar en i taget) och mät ändgapet på kolvringen. Vid behov justera kolvringen med en fintandad fil tills korrekt ändgap enligt manual eller kolvtillverkares anvisningar har uppnåtts. Kolla i din användarmanual vad som rekommenderas, om du använder eftermarknadskolv gå efter kolvtillverkarens anvisningar.Typiskt värde på en tvåtakts racecylinder med 50-60mm borrning 0,2 millimeter.

Efter mät- och justerarbete tvätta cylindern i ljummet vatten med diskmedel, blås den torr med tryckluft (finns på sprayburk om du inte har en kompressor). Vid montering av tex pinnbultar i cylindern använd svag gänglåsning eller antikorrisionsvätska på gängorna för att minimera problem vid senare demontering.

Skrapa försiktigt bort gamla packningsrester från motorblocket och topplocket. Vid behov tvätta dessa, skölj dock inte ner vatten i vevhuset.

Montera kolv med nytt inoljat kolvbultslager. Lägg gärna en torr ren trasa över vevhuset innan du monterar kolvclipsen. Dessa ska vid korrekt montering 'snäppa' i sitt spår och inte någonstans rida utanför spåret. Använd inte våld eller stor kraft för att få kolvclipsen på plats, du ska i princip med fingrarna kunna montera dessa normalt. För hårdhänt hantering medför att de kan skadas och senare gå sönder och förstöra din kolv och cylinder. Efter montering av kolvclipsen ska de inte snurra runt lätt, de ska i princip sitta fast.

Vissa kolvringar har en bestämd sida som ska vara uppåt, brukar då vid gapet stå ett litet T eller top. Denna text kan vara svårläslig så kolla noga. Har du ingen text så kan du montera vilken sida du vill uppåt. Vrid kolvring(ar) till korrekt läge. Olja in cylinderloppet med en tunn helt täckande oljefilm. Använd den oljan du normalt använder i motorn. Montera cylindern på kolven och motorn, håll försiktigt ner cylindern med handen och kontrollera att du kan snurra runt på vevaxeln utan problem. Vid behov använd lämplig kolvringskompressor för att pressa ihop kolvring/ar under montering. Använd aldrig våld för att trycka ihop kolvringar eller montera ihop kolv/cylinder med våld. Det brukar resultera i minst förstörda kolvringar.

Skruva fast cylindern med korrekt moment för din motor, fortsätt med att montera topplocket dra fast med korrekt moment. Dra alltid skruvar eller muttrar korsvis.

Anslut eventuella vajrar för avgasportar, kontrollera med handbok att portarna är korrekt justerade. Vid fel justera korrekt. Alternativt montera kamrem/kedja i korrekt läge.

Montera förgasare, avgasrör. Anslut kylvätskeslangar och fyll kylsystemet. Kontrollera att du inte har några läckage. Dra runt motorn minst 1 varv för hand innan du monterar tändstift. Provstarta och om inga missljud finns varmkör ordentligt. Kontrollera under varmkörning att det inte uppstår något läckage av vätskor. När motorn svalnat kontrollera kylvätskenivå och efterfyll vid behov. Vissa motorer har en luftningsnippel för att få bort luft från motorn, lufta då före start och efterlufta när motorn svalnat.

Om det gått som det ska så här långt och du varmkört utan problem är motorn redo för vanlig användning. Cylinder och kolv behöver normalt ingen inkörning om det inte står i manualen. Om du ska köra in så behöver många tävlingsfordon bestyckas om för inkörning, fusk med ombestyckning kan leda till haveri.

 

Senast uppdaterad 2011-02-01